הנסיכה והרוח - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1991
????/?: ספי אביב
?????: אלי מוהר
???: יהודה פוליקר
????/?: שרית חדד
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
מחנות ריקוד עצמאות 1994
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 83 - קלטת שמע
רוקדים מס. 98 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.83 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????