הנאווה בבנות - שלום חרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1957
????/?: שלום חרמון
?????: אמיתי נאמן
???: אמיתי נאמן
????/?: שושנה דמארי
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????