אדמה אדמתי - סעדיה עמישי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1957
????/?: סעדיה עמישי
?????: אלכסנדר פן
???: מרדכי זעירא
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
מחול אירופה 2014
עמנואל מס. 2
עמנואל מס.108
עמנואל מס.204
עמנואל מס.214
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 5
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 79 (W167)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 21 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול הונגריה 2003, סזארוואס - CD
משה תלם - תלמים 3 - CD
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 2 - CD
רוקדים 49 - CD
רוקדים 60 - CD
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס.113 - קלטת שמע
רוקדים מס.167 - קלטת שמע
ריקודי סעדיה עמישי - CD
???? ??÷???? / ????: Machol Italia 2009
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.113 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
?????: Also sung by The Dudaim
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????