חג יובל - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: אבנר נעים
?????: דודו ברק
???: שייקה פייקוב
????/?: אבי טולדנו
?÷?? ?????: הורה כיף 1996
רוקדים מס. 39
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 7 (W169)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 1 - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס.169 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
?????: Also sung by Gabi Berlin
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????