פריילאך - פרד בארק
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 1971
יוצר/ת: פרד בארק
מילים: אין
לחן: עמי גלעד
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. 312 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
מקור המוזיקה: LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style - Tikva 147 - (1973) - Fred Berk
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
רוקדים 312 - CD
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Potpourri Israeli Folk Dances-Tikva 117
LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style-Tikva 147-(1973)
הערות: sma Chanita
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה