אשאל אלוהי - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1984
????/?: שלמה בכר
?????:
???: אביהו מדינה
????/?:
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
?÷?? ?????÷?: LP-Shalom ‘84 Israeli Dance Institute - Hora Shalom 1984 I.D.I.-001 [SHA84]
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????