אל העין - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1976
????/?: בנצי תירם
?????: אופק אוריאל
???: יוסף הדר
????/?: נגינה
?÷?? ?????: עמנואל מס.118
רוקדים מס. 265 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 72 (W146)
?÷?? ?????÷?: LP-CBS Records - CP-29 - (1978) - Benty Tiram
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Haprachim - Nevofoon 15030 [HAP] Gert-Jan van Ammerkate -
LP-Hora Chadasha: Israeli Folk Dances by B. Tiram T-RAM 1001[BS78BT]
LP-Israeli Folk Dances of Bentzi Tiram - -
בנצי תירם - ניגונים1 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס.146 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
?????: aka Al Harim, Also sung by Yafah Yarkoni, Shem Tov Levi, Mazi Cohen, Dafna Armoni and Ephraim Shamir
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????