דרבשייה - דודו ברזילי, יענקלה זיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2002
????/?: דודו ברזילי, יענקלה זיו
?????: אין
???: חגי כובש
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
הילולים DVD - 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
רוקדים מס. VCD 67
ריקודי עם - מחנה יונה 2004
?÷?? ?????÷?: דוד ברזילי - 2002 - CD
דודו ברזילי - מחנה יונה 2004 - CD
דודו ברזילי - ריקוד 2005 - CD
הילולים 2003 חלק 1ו-2 - CD
חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
חוללו זמר מס. 21 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (April 9 2004 - CD - R228)
לרקוד עם ויקטור גבאי - ריקוד 2004 - CD
מחנה יונה 2004 - CD
???? ??÷???? / ????: כוכבים 2015
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Darbashia (Village in upper Gallile)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????