דבקה פשוטה - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1989
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: אין
לחן: דוד טובי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Horati 2001
Machol Pacifica 1995 with Shlomo Bachar
כרמיאל סדנה מס. 4 - 2005 - R239 - DVD
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
ריקודי עם - סבבה 2005
מקור המוזיקה: סדנת כרמיאל מס.4 - R239 - (2005) - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה