דבקה מימונה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1988
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????:
???: סלים הללי
????/?: חיים זריהן
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחול אירופה 2012
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
רוקדים מס. 269 DVD
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 13 (W193)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 269 - CD
רוקדים 59 - CD
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
רוקדים מס.193 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
?????: Morocan
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????