בפאת הכפר - צבי הילמן
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???:
????/?: צבי הילמן
?????: עמנואל זמיר
???: עמנואל זמיר
????/?: נגינה
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?:
?????: Also sung by Shoshana Damari,Ofra Haza, Gary Ekstein, Ronit, Performance Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????