אהובת המטאדור - דדה לוסקי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1990
????/?: דדה לוסקי
?????: דודו ברק
???: עממי ספרדי
????/?: עליזה עזיקרי
?÷?? ?????: Finally Philly 1991
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
מחול אירופה 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 17
עמנואל מס.202
עמנואל מס.213
רוקדים מס. DVD 44
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 73 (W150)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 2 - CD
הורה כיף 6 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים מס. 80 - קלטת שמע
רוקדים מס.105 - קלטת שמע
רוקדים מס.150 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.105 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.80 (in Hebrew)
?????: Also sung by Edna Lev
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????