אבל מחר אחזור - אלי רונן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1989
????/?: אלי רונן
?????: עמי גלוסקה
???: אפי נצר
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
סדנת השתלמות מס.15 ( VCD -R222- Mar 2003)
?÷?? ?????÷?: ישרל יעקובי - יוני כאר - מחנה יונה 2004 - CD
סדנת הישתלמות מס.15 R222 - CD
פינג'אן 2003 - ישראל י. + יוני ק, ו. גבאי + י. מלכי - CD
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????