על כל אלה - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1985
????/?: שלמה בכר
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: יוסי בנאי
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
ריקודי עם עם דליה סופשבוע 1991 מס. 4,8 ו-10
?÷?? ?????÷?: LP-Shalom ‘85 Israeli Dance Institute-I.D.I.-002 [SHA85]Hora Shalom (1985)
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
?????: aka Al Hadvash, Also sung by Naomi Shemer, Yehoram Gaon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????