אהבתה של תרזה דימון - שושנה דודאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1973
????/?: שושנה דודאי
?????: לאה גולדברג
???: נורית הירש
????/?: אילנית
?÷?? ?????: עמנואל מס. 54
?÷?? ?????÷?: LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
רוקדים 336 - CD
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????