אהבת פועלי הבנין - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1987
????/?: שלמה ממן
?????: נעמי שמר
???: נעמי שמר
????/?: גשר הירקון
?÷?? ?????: Shlomo Mamam Productions 1
רוקדים מס. DVD 128
?÷?? ?????÷?: CD-Rokdim 128-Shlomo Maman 8
מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.82 (in Hebrew)
?????: Also sung by Arik Einstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????