יש ולפעמים - דידי דוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1991
????/?: דידי דוש
?????: נחמיה בן-תור
???: נחמיה בן תור
????/?: אסתר  בן-שבת
?÷?? ?????: רוקדים מס. 280 DVD
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 72 (W158)
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 80 (W188)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 28 - CD
רוקדים 280 - CD
רוקדים מס. 96 - קלטת שמע
רוקדים מס.112 - קלטת שמע
רוקדים מס.188 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.112 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????