איתך בלעדייך - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1973
????/?: יואב אשריאל
?????: אילן גולדהירש
???: נורית הירש
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: DVD-Brazihula 2001
כרמיאל סדנה מס. 1 - ינואר 2003 - R220-DVD
עמנואל מס. 25
עמנואל מס.233
רוקדים מס. DVD 13
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 86 (W208)
?÷?? ?????÷?: ברזיהולה 2001 - CD
הורה כיף 36 - CD
חגיגה 1992 - קלטת שמע
מאיר שם טוב - מינכן - אפריל 2003 - CD
ממן + אשריאל - הישתלמות מס.86
מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
סדנת כרמיאל מס.1 - ( R220 - ינואר-2003) - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים 60 - CD
רוקדים מס. 79 - קלטת שמע
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
רוקדים מס. 97 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.79 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.82 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????