רמיה - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1992
????/?: שלום עמר
?????:
???:
????/?: בוני ממ
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
עמנואל מס. 22
עמנואל מס.215
?÷?? ?????÷?: LP-Haim Livne Presents Dance Along with the People of Israel -HL-3 -(1981)
מאיר שם טוב - מס. 6 - שורות - ריקודי עם ישראליים - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????