ארץ אחת - אייל בר קיימא (אייל לוי)
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1992
????/?: אייל בר קיימא (אייל לוי)
?????: שמואל קלנסקי
???: יאיר קלינגר
????/?: יהודה אליאס
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
עמנואל מס. 23
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.217
רוקדים מס. DVD 8
ריקודי עם - כיף חורף 1992
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 7 - CD
רוקדים 5 - CD
רוקדים מס.122 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.122 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????