לא לקחת ללב - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1983
????/?: אמנון שאולי
?????: דודו אורן
???: עממי טורקי
????/?: עליזה עזיקרי
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
רוקדים מס. 268 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 268 - CD
רוקדים 35 - CD
רוקדים מס. 25 - קלטת שמע
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.25 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????