קפטן ג'ק - לוי ברגיל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1996
????/?: לוי ברגיל
?????: א. ברונשטיין
???: גרי אקשטיין
????/?: ג'רי אקשטיין
?÷?? ?????: רוקדים מס. 42
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 6 (W164)
?÷?? ?????÷?: לוי בר גיל ריקודים לילדים - 1 - CD
רוקדים 45 - CD
רוקדים מס.172 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????