הורה עופרי - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1988
????/?: ספי אביב
?????: חיים חפר
???: נורית הירש
????/?: סלח שבתי מוזיקל
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM26
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 83 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.83 (in Hebrew)
?????: sma Hora / Shir Chatuna
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????