גבר ללילה - יהודית שושן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1992
????/?: יהודית שושן
?????: אסתר שמיר
???: אפרים שמיר
????/?: אסתר שמיר
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM25
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 63 (W125)
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.125 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.125 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????