אצלנו בעמק - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: יואב אשריאל
?????: יורם טהרלב
???: ג'. פונומנרקו
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 65 (W134)
?÷?? ?????÷?:
?????: sma Ma Shehaya, Vasili Alprov {Original Lyrics}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????