חיים גנובים - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1991
????/?: אמנון שאולי
?????: אילן גולדהירש
???: משה הלל
????/?: משה הלל
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
TaamHaman 2017
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
רוקדים מס. 269 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 269 - CD
רוקדים מס.117 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.117 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????