בעליתי שם יפתי - יאיר מנשה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1988
????/?: יאיר מנשה
?????: שאול טשרניחובסקי
???: נעמי שמר
????/?: יהורם גאון
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
מחול אירופה 1992
רוקדים מס. 325 DVD
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 64 (W132)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 32 - CD
רוקדים 325 - CD
רוקדים מס. 80 - קלטת שמע
רוקדים מס. 98 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.80 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????