אני אוהב את החיים האל - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1991
????/?: אבי פרץ
?????:
???:
????/?: איתן מסורי
?÷?? ?????: Asilomare 1995
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM10
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM15
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM8
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנות ריקוד עצמאות 1995
?÷?? ?????÷?:
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????