נצנים נראו בארץ - צבי פרידהבר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1972
????/?: צבי פרידהבר
?????: תנ"כי
???: נחום היימן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
IFDI Vesamachta Bechagecha
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
עמנואל מס. 9
רוקדים מס. 16
?÷?? ?????÷?: LP-Panorama - Tikva 140 - (1971L) - Fred Berk
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 1 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס.148 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - שיר השירים - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
?????: Song Of Songs 2:11-13, Pesach Dance, Or Nurit Hirsch (Composer)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????