אנא אנה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1995
????/?: ישראל שיקר
?????: חמוטל בן זאב
???: עממי טורקי
????/?: אורנה ומשה דץ
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
עמנואל מס. 39
רוקדים מס. 35
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 16 (W159)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 19 - CD
רוקדים 39 - CD
רוקדים מס.159 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????