תירוש שמח - אפי תירוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1997
????/?: אפי תירוש
?????: אין
???: ניר דור
????/?: נגינה
?÷?? ?????: מחנה הורה דיקלה 1998
עמנואל מס. 50
ריקודי עם - כרמיאל 1997 (W184)
?÷?? ?????÷?: ניר דור - ריקודי עם - דיקלה 98 - CD
ניר דור - ריקודי עם 1999 - CD
רוקדים 48 - CD
רוקדים מס.184 - קלטת שמע
?????: Karmiel 1997-3rd place
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????