לכה דודי - יואב אשריאל
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???:
????/?: יואב אשריאל
?????: מקורות
???: מרדכי זעירא
????/?: וולוול פסטרנק
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Tamar 2 Presents Israeli Folk Dances - TAM 112 [TMR2]
?????: aka Likrat Shabbat, Also sung by Ofra Haza
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????