לימון לימונרו - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1994
????/?: ספי אביב
?????: אברהם ברושי
???: ג'. מוסטצ'ו
????/?: גבי ברלין
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
הורה כיף 1995
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
מחנות ריקוד עצמאות 1994
עמנואל מס. 31
רוקדים מס. DVD 24
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 10 (W136)
?÷?? ?????÷?: מאיר שם טוב - מס. 7 - 1995 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים מס.136 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.136 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????