אמור - אבי לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2001
????/?: אבי לוי
?????: יהונתן גפן
???: יאיר רוזנבלום
????/?: שלומי שבת
?÷?? ?????: הורה כיף 2001
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
פינג'אן 2001
?÷?? ?????÷?: אבי לוי - אביבים 2 - ריקודי עם - CD
אבי לוי - אביבים 3 - ריקודי עם - CD
דוד ברזילי - 2001 - CD
הורה כיף 34 - CD
ליאור 5 - ישראל יעקב - CD
מאיר שם טוב - מס. 13 - 2001 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחנה ריקוד 2001 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 70 - CD
רפי זיו מס. 1 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????