זה לא נורא - ישראל שיקר
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1985
????/?: ישראל שיקר
?????: דוד אבידן
???: אנריק מטיאס
????/?: שלישיית התאומים
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 34 - קלטת שמע
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????