חופשי ומאושר - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 1979
יוצר/ת: דני דאסא
מילים:
לחן: גלעד בן שך
מבצע/ת:
מקור וידאו: Dani Dassa miscellaneous
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
ריקודי עם - כיף חורף 1990
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה