על ענפי שיטה - מרקו בן שמעון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1985
????/?: מרקו בן שמעון
?????: נתן יונתן
???: עממי רוסי
????/?: רונית אופיר
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - DVD
?÷?? ?????÷?: LP-Na’ama *1: Folkdances of Israel (sic) - [NAM] - M.Ben Shimon
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - CD
רוקדים מס. 68 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
?????: Also sung by Haachim Vehaachayot
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????