לו הייתי פירט - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1990
????/?: ישראל שיקר
?????: ירון לונדון
???: יאיר רוזנבלום
????/?: השלושרים
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
הורה כיף 1993
רוקדים מס. 267 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 267 - CD
רוקדים מס. 94 - קלטת שמע
רוקדים מס.107 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.107 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.94 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????