שיר אהבה ישן - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: אבי פרץ
?????: נתן יונתן
???: נחום היימן
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: Asilomare 1995
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM25
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
הורה כיף 1993
וני כאר 2010
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנות ריקוד עצמאות 1995
עמנואל מס. 21
עמנואל מס.110
עמנואל מס.221
רוקדים מס. DVD 34
ריקודי עם - סבבה 2007
?÷?? ?????÷?: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס.117 - קלטת שמע
רוקדים מס.119 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.117 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.119 (in Hebrew)
?????: Also sung by Tzemed Darom, Avi Peretz, Chava Alberstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????