שיר אהבה ישן - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1991
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: נתן יונתן
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: הפרברים
מקור וידאו: Asilomare 1995
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM25
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
הורה כיף 1993
וני כאר 2010
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנות ריקוד עצמאות 1995
עמנואל מס. 21
עמנואל מס.110
עמנואל מס.221
רוקדים מס. DVD 34
ריקודי עם - סבבה 2007
מקור המוזיקה: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס.117 - קלטת שמע
רוקדים מס.119 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.117 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.119 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Tzemed Darom, Avi Peretz, Chava Alberstein
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה