אלת האהבה - דודו ברזילי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2002
????/?: דודו ברזילי
?????: יוני רועה
???: יוני רועה
????/?: דקלון, יוני רועה
?÷?? ?????: הורה כיף 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
סדנת השתלמות מס.15 ( VCD -R222- Mar 2003)
ריקודי עם - רמה 2003
?÷?? ?????÷?: דוד ברזילי - 2002 - CD
דודו ברזילי - מאי 2003 - CD
הורה כיף -2002 - CD
חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
סדנת הישתלמות מס.15 R222 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????