שיר פרידה - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1983
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: יוסי גמזו
לחן: יואל רקם
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Shlomo Mamam Productions 2
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
רוקדים מס. 2020
רוקדים מס.422
מקור המוזיקה: LP-Manginot 2: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman-[SMN2]-(1984L)
LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
רוקדים מס. 37 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה