אהובת לבבי - יאיר מנשה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1989
????/?: יאיר מנשה
?????: שלמה מחדון
???: שלמה מחדון
????/?: דקלון
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
Yad Beyad 2016
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
מחול אירופה 1992
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
רוקדים מס. 60
?÷?? ?????÷?: רוקדים 16 - CD
רוקדים מס. 80 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.80 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????