פתאום מצאתי בך - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2000
????/?: אבנר נעים
?????: שרה שובל
???: נחמיה שרעבי
????/?: נחמיה שרעבי
?÷?? ?????: הורה כיף 2001
מחול אירופה 2001
מחנה ריקוד 2001
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2001
מיכאל ברזילי - סדנה מס. 93 (ינואר 2001 -R212)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 3 - CD
הורה כיף 31 - CD
מאיר שם טוב - מס. 13 - 2001 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחנה ריקוד 2001 - CD
מיכאל ברזילי סדנה 93 (9 יוני 2001) - R212 - CD
רוקדים 70 - CD
רפי זיו מס. 1 - CD
?????: Also sung by Nati Levi, Also sung by Zohar Argov
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????