צחקי ילדה - שמוליק גוב-ארי
[English]

כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: זוגות
שנה: 1987
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים:
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: הפרברים
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Shabechi Yerushalayim - SY-1004Educational Purposes -
LP-Tamar 3 Presents Israeli Folk Dances - [TMR3]
רוני סימן טוב \ אבי פרץ 1990 - קלטת שמע
רוקדים מס. 70 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.70 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה