ערב בא - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1960
????/?: יואב אשריאל
?????: עודד אבישר
???: אריה לבנון
????/?: אושיק לוי
?÷?? ?????: DVD-Hora Sheleg 2011
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס.106
עמנואל מס.114
עמנואל מס.212
רוקדים מס. DVD 2
רוקדים מס. VCD-1
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2011
LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
הורה כיף 18 - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 22 - CD
רוקדים 284 - CD
רוקדים 73 - CD
רוקדים 77 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים מס.113 - קלטת שמע
רוקדים מס.115 - קלטת שמע
רוקדים מס.158 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.113 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
?????: Also sung by Aliza Kashi and Shimon Bar
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????