תיבת הזימרה - ההר הירוק תמיד - רוני סימן-טוב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1983
????/?: רוני סימן-טוב
?????: לאה גולדברג
???: סשה ארגוב
????/?: אופירה גלוסקא ולוליק לוי
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
עמנואל מס. 2
עמנואל מס.203
רוקדים מס. DVD 14
?÷?? ?????÷?: LP-Halleluyah Express: For Edu. Purp. - [HEX] -18 - (1984L) - M. Eskayo
מאיר שם טוב - מס. 3 - וולס - ריקודי עם ישראליים - CD
רוני סימן טוב - 1998 מס. 1 - CD
רוני סימן טוב - קלטת שמע
רוקדים 13 - CD
רוקדים 63 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1988 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
?????: Also sung by Ora Zitner, Lolik Levy
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????