הכורמים - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1955
????/?: יואב אשריאל
?????: מתתיהו שלם
???: מתתיהו שלם
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: עמנואל מס.114
רוקדים מס. DVD 46
?÷?? ?????÷?: LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
יונתן כרמון - כרמון - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Potpourri Israeli Folk Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????