מחול הכרם - יונתן כרמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1956
????/?: יונתן כרמון
?????: אין
???: אבשלום כהן
????/?: נגינה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
?÷?? ?????÷?: LP-Baganim - IFC 6 - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
LP-Obispo 1978 - OS-1001[SLO] - (1978) - Yankele Levy
ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים 34 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????