טוררו - אוהד אטיה + חן שפרן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2005
????/?: אוהד אטיה + חן שפרן
?????: חאוואנה
???: שייאן
????/?: שייאן
?÷?? ?????: DVD-Rikud OZ 2011
הורה אביב DVD-2007
Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-הילולה 2007
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - DVD
מחול השלום DVD - 2006
?÷?? ?????÷?: CD-Rikud OZ 2011
הורה אביב 2007 - CD
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????