שובי דובי - שלמה ממן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1988
????/?: שלמה ממן
?????: גידי קורן
???: גידי קורן
????/?: האחים והאחיות
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
רוקדים מס. DVD 91
?÷?? ?????÷?: ברזילאי מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים 91 - CD
רוקדים מס. 89 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
Recording Center For Folk Dancing No.89 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????